SI Main page

Systems Intelligence Publications in 2004

Systems Intelligence - Discovering a Hidden Competence in Human Action and Organizational Life

editors Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen
Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory, Research Reports A88, October 2004
Complete report
Cover


Contents The authors' names are links to e-mails and the titles to the full articles.

Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen:
Introduction
The Concept of Systems Intelligence
Ch. 1. Esa Saarinen and Raimo P. Hämäläinen : Systems Intelligence: Connecting Engineering Thinking with Human Sensitivity
Ch. 2. Sebastian Slotte: Dialogue and Systems Intelligence: A Work Philosophy
Systems Intelligence in Organizations
Ch. 3. Jari Salonen:Systems Intelligence by Supervision
Ch. 4. Merja Fischer: Systems Intelligence in Business Organisations?
Ch. 5.Kristiina Hukki and Urho Pulkkinen: Systems Intelligence in Expert Interaction
Ch. 6 Juhani Timonen: System Intelligence, Knowledge Systems and Darwin
Ch. 7. Satu Teerikangas: Systems Intelligence in Mergers and Acquisitions - a Myth or Reality?
Ch. 8. Camillo Särs: Internet Security and Systems Intelligence
Ch. 9. Isto Nuorkivi: Systems Intelligence in Preventing Organizational Crisis
Ch. 10. Martin Westerlund: Theory of Constraints Revisited - Leveraging Teamwork by Systems Intelligence
Systems Intelligence in Public Policy
Ch. 11. Paula Siitonen and Raimo P. Hämäläinen: From Conflict Management to Systems Intelligence in Forest Conservation Decision Making
Ch. 12. Matti Knaapila: Systems Intelligent Awareness and Sun Tzu's The Art of War
Systems Intelligence in Social Systems
Ch. 13. Tom Bäckström: Trusting Systems Intelligence
Ch. 14. Sakari Turunen: From Neuro-Linguistic Programming to Systems Intelligence
Ch. 15. Raimo Lindh, Nina Sajaniemi, Hanna-Maija Sinkkonen and Elina Kontu : Accelerated Learning, Teaching and Systems Intelligence
Systems Intelligence in the Arts
Ch. 16. Henri Penttinen: Systems Intelligence and Multiple Intelligences in Performing
Ch. 17. Meri Pakarinen: Systems Intelligence and Method Acting


In Finnish:
Systeemiäly - Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan

toim. Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen
Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory, Research Reports B24, August 2004
Koko raportti
Kirjan etukansi (pieni tiedosto)
Kirjan etukansi (suuri tiedosto)


Sisältö Nimet linkkejä sähköpostiin ja otsikot koko artikkeliin.

Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen : Esipuhe
Luku 1. Esa Saarinen, Raimo P. Hämäläinen ja Ville-Valtteri Handolin: Systeemiäly vastaan systeemidiktatuuri - 50 kiteytystä
Systeemiäly ja työelämä
Luku 2. Jari Salonen: Systeemiälykkyyttä työnohjauksella
Luku 3. Ville-Valtteri Handolin: Systeemiälykäs palkitseminen
Luku 4. Harri Kontturi: Merikapteenin systeemiäly
Systeemiäly ja opetus
Luku 5. Nina Sajaniemi, Hanna-Maija Sinkkonen ja Elina Kontu: Valaistuksia systeemiälykkääseen opettamiseen
Luku 6. Reija Salaspuro-Selänne ja Sanna Soini : Systeemiälykäs opettaja systeemisessä luokassa
Luku 7. Sari Pöyhönen ja Riitta Sutela-Sallinen: Systeemiäly - valmistavan luokan opettajan kompassi
Luku 8. Jaana Jokimies ja Lotta Lahtiperä : Systeemiälyajattelu erityislastentarhanopettajan työssä
Systeemiäly ja yhteiskunta
Luku 9. Jari Lyytimäki ja Pia Rotko : Systeemiälykäs kysely osallistuvassa ympäristösuunnittelussa
Luku 10. Tero Kärkkäinen: Systeemiälykäs sininen vallankumous
Luku 11. Anssi Poutanen: Kansainvälisen valuuttarahaston toiminta Itä-Aasian talouskriisin aikana - systeemiälytön esimerkki

Systeemiäly ja hyvä elämä
Luku 12. Marja Ollila: Luopuminen tienä systeemiälyyn
Luku 13. Sanna Akkanen: Improvisoiden kohti systeemiälykkyyttä
Luku 14. Jaakko Hänninen: Systeemiälykäs
Luku 15. Aki Kinnunen: Suhteellinen systeemiäly systeemisessä suhteessa
Luku 16. Jaakko Vilén: Systeemiälyn pelisäännöt - systeemiäly sosiaalisena taidokkuutena
Luku 17. Anne Patrikainen: Tietoa älykkyyden lajeista data-analysoinnin keinoin
SI Main page