Esa Saarisen 60-vuotisjuhlaseminaari 12.8.2013


SI mainpage

Paikka: Aalto-yliopiston päärakennuksen Mellin-sali
Aika: ma 12.8.2013 klo 14.00-18.00

Juhlakirja:

Seminaarissa julkaistiin juhlakirja Elämän filosofi (toim. Frank Martela, Lauri Järvilehto, Peter Kenttä & Jaakko Korhonen), jossa joukko Saarisen hyvin tuntevia kollegoita ja ystäviä pohtii, mistä Esa Saarisen ajattelussa ja toiminnassa on kyse. Kirjoittajina on toimittajien ohella arvovaltainen professoreiden, tutkijoiden ja muiden vaikuttajien joukko: Ilkka Niiniluoto, Sami Pihlström, Sara Heinämaa, Sam Inkinen, Mauri Ylä-Kotola, Mark C. Taylor, James Wilk, Kirsti Lonka, Rachel Jones, Raimo P. Hämäläinen, Tuuli Lehti, Heikki Peltola, Tapio Aaltonen, Saku Mantere, Makke Leppänen, Päivi Partanen ja Ollis Leppänen. Haastatteluiden kautta mukana ovat Matti Alahuhta, Jorma Ollila, Pertti Korhonen, J. T. Bergqvist, Rosa Liksom, M.A. Numminen ja Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri. Oman tervehdyksensä esittävät myös maailmankuulut professorit Howard Gardner, Bill Damon & Anne Colby ja nobelisti Edmund Phelps. Kirjan tiedot ja sisällys löytyvät tarkemmin sivun alalaidasta.

Juhlakirja on saatavana ilmaiseksi sähköisessä muodossa (pdf). Painetun kirjan voi tilata Tuotantotalouden kirjaston sivuilta (28 euroa sisältäen postikulut). Tilauslomake löytyy sivujen oikeasta laidasta.Visuaalinen materiaali seminaarista:

Aalto-yliopiston YouTube-kanavalta löytyy videotallenne koko juhlaseminaarista. Lisäksi alla olevasta ohjelmasta löytyy suora linkki jokaisen puhujan omaan puheenvuoroon. Ohjelmasta löytyvät myös linkit mahdollisiin esiintyjien puheisiin ja heijasteisiin.
Annika Varjosen tekemät upeat visualisoinnit juhlaseminaarin puheenvuoroista: visualisointi osasta 1 ja visualisointi osasta 2.
Mikko Raskisen ottamat tunnelmalliset kuvat juhlaseminaarista.


Seminaarin ohjelma:

14.00 Tuotantotalouden laitoksen johtaja Hannele Wallenius avaa tilaisuuden
14.05 Frank Martela: Johdatus Saarisen kohottavuusfilosofiaan (puhe, video)
14.20 Ilkka Niiniluoto: Onko Esa Saarinen systeemiälykkö? (video)
14.35 James Wilk: Icarus: Disembodied Knowledge, Bureaucratic Thinking, and the Hopeful Return to Reality (video)
14.50 Raimo P. Hämäläinen: Esa Saarinen ja systeemiäly (heijasteet, video)
15.05 Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari - Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö (heijasteet, video)
15.20 Makke Leppänen & Ollis Leppänen: Pafos-pääoma - Esa Saarisen Pafos-pedagogiikka ja psykologinen pääoma (heijasteet, video)
15.35 Kirsti Lonka: Näkökulmia E. Saarisen kukoistupedagogiikkaan (video)
15.45 Sam Inkinen: "Imagologiat" - Esa Saarinen mediayhteiskunnan aikalaisena ja visionäärinä (heijasteet, video)
15.55 TAUKO
16.20 Heikki Peltola: Kohti ihmistenvälisyyttä - Esa Saarisen johtamisfilosofian kehitys (puhe, video)
16.35 Tapio Aaltonen: Henkisen johtajuuden dramaturgia (puhe, video)
16.45 J.T. Bergqvist: Salli itsesi innostua – Esa piilevän potentiaalin vapauttajana (video)
16.55 Matti Alahuhta: Johtajuus (video)
17.05 Pertti Korhonen: Esa Saarinen - Ihmisten vapauttaja (puhe, video)
17.15 Jorma Ollila: Esa Saarinen ja yritysjohtajan maailma (video)
17.25 Ilkka Niiniluoto ja Tuula Teeri: Muotokuvan luovutus (video)
17.35 Esa Saarinen: Vastauspuheenvuoro (video)Kuva: Esko Kilpi


Elämän filosofi (pdf)
 
Frank Martela, Lauri Järvilehto, Peter Kenttä & Jaakko Korhonen (toim.)
 
 
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 7/2013
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Tuotantotalouden laitos
Painotalo Nord Print
Painopaikka Helsinki
2013

Sisällys:

Johdanto
 
Frank Martela, Lauri Järvilehto, Peter Kenttä & Jaakko Korhonen: Esa Saarinen ja seuraava vaihe (pdf)

Greetings from across the Atlantic (pdf)
 
Bill Damon & Anne Colby
 
Howard Gardner
 
Edmund Phelps

Filosofia
 
Ilkka Niiniluoto: Onko Esa Saarinen systeemiälykkö? (pdf)
 
Sami Pihlström: Pragmatistisia ajatuksia siitä, mitä filosofia ei ole (ja mitä se ehkä on): Esa Saarisen ja Oiva Ketosen filosofiakäsitysten hahmottelua (pdf)
 
Sara Heinämaa: Taaksepäin katsovista operaattoreista esi-reflektiiviseen tietoisuuteen: huomautuksia Esa Saarisen Sartre-luennasta (pdf)
 
Sam Inkinen & Mauri Ylä-Kotola: "Imagologiat" informaatioteknologiaa kommentoivana ja ylevöittävänä aikalaisfilosofiana (pdf)
 
Frank Martela & Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari — Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö (pdf)
 
Mark C. Taylor: Beyond Books: The Relational Turn (pdf)
 
James Wilk: The Pageantry of the Mind: Content Philosophy and a Psychoanalytic Point of View (pdf)

Psykologia ja pedagogiikka
 
Kirsti Lonka: Promoting flourishing and elevated thought - Reflections on E. Saarinen’s pedagogy (pdf)
 
Rachel Jones & Raimo P. Hämäläinen: Esa Saarinen and Systems intelligence (pdf)
 
Jaakko Korhonen: Ajattelun liikettä yliopistolla — Osallistujien kokemuksia Esa Saarisen luentosarjasta Filosofia ja systeemiajattelu (pdf)
 
Peter Kenttä & Tuuli Lehti: Kaksi olemisen tapaa ja ajattelun liike - kohti näkemystä, kuinka eksistentiaalinen oivaltaminen kasvattaa hyvinvointia (pdf)
 
Makke Leppänen, Päivi Partanen & Ollis Leppänen: Pafos-pääoma — Esa Saarisen Pafos-pedagogiikka psykologisen pääoman kehittämisen näkökulmasta (pdf)
 
Tuula Teeri: Esa Saarinen — Omia polkujaan kulkemalla Aalto-yliopiston kärkijutuksi (pdf)

Johtajuus
 
Saku Mantere: E. Saarisen kaksi toiseusperiaatetta (pdf)
 
Heikki Peltola: Kohti ihmistenvälisyyttä - Esa Saarisen johtamisfilosofian kehitys (pdf)
 
Tapio Aaltonen: Henkisen johtajuuden dramaturgia (pdf)
 
Frank Martela: Johtajuuden taide — Inhimillisen kukoistuksen tukeminen elämässä ja organisaatioissa (pdf)

Liite: Esa Saarinen: The Paphos Seminar. Elevated Reflections on Life as Good Work (pdf)

SI Main page